Mine Fagområder

Foreldretvister

Saker etter barneloven.

Juridisk rådgivning og bistand ved rettslig prosess ved fastsettelse av samvær, bosted og foreldreansvar.

Barnevern

Juridisk rådgivning og bistand i saker etter barnevernsloven.

Oppstart og gjennomføring av undersøkelse.

Frivillige og tvungne hjelpetiltak.

Akuttplassering og omsorgsovertakelse.

Krav om tilbakeføring og fastsettelse av samvær.

Bistand under forhandlingsmøte og samtaleprosess i Barneverns- og helsenemnda, samt ved rettslig overprøving av Barneverns- og helsenemndas vedtak.

Psykisk helsevern

Juridisk bistand ved klage og rettslig overprøving i saker hvor det er etablert tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven.

Strafferett

Bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker.

Øvrige Områder

Vergemål

Vergemål for barn og voksne, søknad om forskudd på arv og skifte av uskiftet bo.

Saker om fratakelse av rettslig handleevne

Juridisk bistand i saker om fratakelse av rettslig handleevne.

Saker om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Juridisk bistand i saker hvor det er etablert tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Testament og fremtidsfullmakter

Juridisk bistand ved opprettelse av testament og fremtidsfullmakt.

Arbeidsrett

Oppsigelse i arbeidsforhold